CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi (UPCoM: MQN)

Quang Ngai Urban Environment JSC

37,500

(%)
28/10/2020 09:23

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa115

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 39,500

Thấp 52T22,400

KLBQ 52T2,308

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*8,772

P/E4.27

F P/E3.30

BVPS29,678

P/B1.26

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MQN: QNS SLS TCH TTD TV2
Trending: HPG (66.383) - VNM (52.156) - TCB (50.137) - MBB (41.089) - CTG (36.224)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi