CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi (UPCoM: MQN)

Quang Ngai Urban Environment JSC

45,600

(%)
04/08/2020 14:25

Mở cửa46,000

Cao nhất46,000

Thấp nhất45,000

KLGD900

Vốn hóa101

Dư mua4,100

Dư bán1,700

Cao 52T 46,000

Thấp 52T28,300

KLBQ 52T2,245

NN mua-

% NN sở hữu49

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*8,772

P/E5.19

F P/E4.51

BVPS40,954

P/B1.11

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MQN: QNS IDI CAP VGI VIW
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi