CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi (UPCoM: MQN)

Quang Ngai Urban Environment JSC

37,800

(%)
20/10/2020 15:02

Mở cửa37,800

Cao nhất37,800

Thấp nhất37,100

KLGD3,817

Vốn hóa116

Dư mua5,083

Dư bán6,783

Cao 52T 39,500

Thấp 52T22,400

KLBQ 52T2,272

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*8,772

P/E4.31

F P/E3.33

BVPS29,678

P/B1.27

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MQN: QNS SLS FLC IDV BSR
Trending: HPG (63.242) - VNM (45.406) - TCB (44.762) - MSN (41.465) - CTG (40.234)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi