CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC)

Minh Phu Seafood Corporation

23,600

900 (+3.96%)
25/02/2020 15:04

Mở cửa22,500

Cao nhất23,800

Thấp nhất22,500

KLGD105,615

Vốn hóa4,684

Dư mua65,985

Dư bán58,685

Cao 52T 45,900

Thấp 52T18,100

KLBQ 52T217,387

NN mua-

% NN sở hữu35.47

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*4,936

P/E4.60

F P/E1.97

BVPS26,522

P/B0.89

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MPC: ANV VHC ROS HPG VNM
Trending: VNM (32.861) - CTG (26.858) - HPG (25.120) - MBB (24.801) - ROS (23.610)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú