CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC)

Minh Phu Seafood Corporation

31,000

1,900 (+6.53%)
23/08/2019 15:02

Mở cửa30,500

Cao nhất31,600

Thấp nhất30,200

KLGD480,503

Vốn hóa6,152

Dư mua143,097

Dư bán234,197

Cao 52T 46,400

Thấp 52T27,700

KLBQ 52T335,077

NN mua33,100

% NN sở hữu36.13

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*4,936

P/E5.91

F P/E2.53

BVPS25,966

P/B1.19

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MPC: HPG ANV FMC FPT VHC
Trending: MWG (26.226) - VNM (25.980) - HPG (24.278) - FPT (21.372) - VGI (17.036)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú