CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC)

Minh Phu Seafood Corporation

22,900

-700 (-2.97%)
24/02/2020 09:40

Mở cửa23,100

Cao nhất23,100

Thấp nhất22,600

KLGD11,120

Vốn hóa4,545

Dư mua67,280

Dư bán49,480

Cao 52T 45,900

Thấp 52T18,100

KLBQ 52T219,301

NN mua100

% NN sở hữu35.47

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*4,936

P/E4.79

F P/E2.05

BVPS26,522

P/B0.86

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MPC: ANV VHC HPG ROS MSN
Trending: VNM (31.937) - CTG (26.205) - HPG (24.879) - MBB (24.832) - ROS (24.683)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú