CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC)

Minh Phu Seafood Corporation

31,200

-100 (-0.32%)
25/09/2020 15:02

Mở cửa31,200

Cao nhất31,800

Thấp nhất30,800

KLGD203,465

Vốn hóa6,192

Dư mua21,835

Dư bán99,935

Cao 52T 31,500

Thấp 52T15,600

KLBQ 52T140,498

NN mua300

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,528

P/E12.38

F P/E6.84

BVPS24,781

P/B1.26

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MPC: VHC FMC CMX HPG HSG
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú