CTCP Chăn nuôi - Mitraco (UPCoM: MLS)

Mitraco Livestock Joint Stock Company

34,500

(%)
14/08/2020 15:02

Mở cửa33,000

Cao nhất35,000

Thấp nhất32,100

KLGD132,182

Vốn hóa138

Dư mua77,818

Dư bán11,718

Cao 52T 35,800

Thấp 52T5,300

KLBQ 52T14,474

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-2,671

P/E-12.92

F P/E21.23

BVPS52

P/B663.46

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MLS: DBC AFX VOC MTA DNM
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chăn nuôi - Mitraco

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+16.16%

+/- Qua 1 tháng+50.66%

+/- Qua 1 quý+62.66%

+/- Qua 1 năm+100.41%

+/- Niêm yết+81.37%

Cao nhất 52 tuần (12/08/2020)*35,800

Thấp nhất 52 tuần (07/04/2020)*5,326

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)137,323

KLGD/Ngày (1 tháng)122,245

KLGD/Ngày (1 quý)52,247

KLGD/Ngày (1 năm)14,531

Nhiều nhất 52 tuần (24/07/2020)*354,900

Ít nhất 52 tuần (16/10/2019)*100