CTCP Chăn nuôi - Mitraco (UPCoM: MLS)

Mitraco Livestock Joint Stock Company

30,000

700 (+2.39%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa29,500

Cao nhất32,000

Thấp nhất29,500

KLGD111,960

Vốn hóa120

Dư mua58,340

Dư bán23,340

Cao 52T 30,000

Thấp 52T5,300

KLBQ 52T11,107

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-2,671

P/E-10.99

F P/E18.06

BVPS52

P/B576.92

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MLS: DBC DNM AFX MTA HPG
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chăn nuôi - Mitraco