CTCP Dược thú Y Cai Lậy (HNX: MKV)

Cai Lay Veterinary Pharmaceutical Joint Stock Company

12,000

(%)
20/01/2020 12:42

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa60

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 14,000

Thấp 52T11,600

KLBQ 52T223

NN mua-

% NN sở hữu4.75

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-44

P/E-272.73

F P/E20

BVPS10,359

P/B1.16

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MKV: SAB SCS VNM VPB ACS
Trending: HPG (24.867) - CTG (22.210) - ROS (19.644) - VNM (18.670) - MBB (17.653)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dược thú Y Cai Lậy

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm-14.29%

+/- Niêm yết+15.81%

Cao nhất 52 tuần (21/01/2019)*14,000

Thấp nhất 52 tuần (19/04/2019)*11,600

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)-

KLGD/Ngày (1 năm)224

Nhiều nhất 52 tuần (25/04/2019)*25,500

Ít nhất 52 tuần (25/03/2019)*6