CTCP Dược thú Y Cai Lậy (HNX: MKV)

Cai Lay Veterinary Pharmaceutical Joint Stock Company

10,000

(%)
03/07/2020 15:04

Mở cửa10,000

Cao nhất10,000

Thấp nhất10,000

KLGD20

Vốn hóa50

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 12,000

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T1,380

NN mua-

% NN sở hữu4.74

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*340

P/E29.41

F P/E16.67

BVPS10,658

P/B0.94

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MKV: DMC DST PPP HPG PMC
Trending: HPG (47.289) - VNM (42.677) - ITA (34.801) - FLC (33.202) - ROS (31.019)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dược thú Y Cai Lậy

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý-7.41%

+/- Qua 1 năm-16.67%

+/- Niêm yết-3.49%

Cao nhất 52 tuần (03/07/2019)*12,000

Thấp nhất 52 tuần (06/05/2020)*10,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)3

KLGD/Ngày (1 tháng)2

KLGD/Ngày (1 quý)3,986

KLGD/Ngày (1 năm)1,380

Nhiều nhất 52 tuần (08/05/2020)*145,010

Ít nhất 52 tuần (28/05/2020)*2