CTCP Dược thú Y Cai Lậy (HNX: MKV)

Cai Lay Veterinary Pharmaceutical Joint Stock Company

12,000

(%)
28/09/2020 15:05

Mở cửa12,000

Cao nhất12,000

Thấp nhất12,000

KLGD86

Vốn hóa60

Dư mua

Dư bán9,914

Cao 52T 12,000

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T1,384

NN mua-

% NN sở hữu4.74

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*340

P/E35.29

F P/E20

BVPS10,993

P/B1.09

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MKV: KMR SAV VNM DBD HPG
Trending: HPG (49.155) - VNM (46.559) - MBB (41.335) - MWG (39.235) - STB (36.718)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dược thú Y Cai Lậy

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+20%

+/- Qua 1 tháng+20%

+/- Qua 1 quý+20%

+/- Qua 1 năm0%

+/- Niêm yết+15.81%

Cao nhất 52 tuần (30/09/2019)*12,000

Thấp nhất 52 tuần (06/05/2020)*10,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)48

KLGD/Ngày (1 tháng)16

KLGD/Ngày (1 quý)6

KLGD/Ngày (1 năm)1,384

Nhiều nhất 52 tuần (08/05/2020)*145,010

Ít nhất 52 tuần (25/08/2020)*1