CTCP Dược thú Y Cai Lậy (HNX: MKV)

Cai Lay Veterinary Pharmaceutical Joint Stock Company

10,000

(%)
14/08/2020 15:05

Mở cửa10,000

Cao nhất10,000

Thấp nhất10,000

KLGD

Vốn hóa50

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 12,000

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T1,380

NN mua-

% NN sở hữu4.74

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*340

P/E29.41

F P/E16.67

BVPS10,993

P/B0.91

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MKV: AMV BIO CPC CSTB2002 CSTB2003
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dược thú Y Cai Lậy