CTCP Dược thú Y Cai Lậy (HNX: MKV)

Cai Lay Veterinary Pharmaceutical Joint Stock Company

12,000

(%)
17/02/2020 15:05

Mở cửa12,000

Cao nhất12,000

Thấp nhất12,000

KLGD

Vốn hóa60

Dư mua

Dư bán1,300

Cao 52T 14,000

Thấp 52T11,600

KLBQ 52T224

NN mua-

% NN sở hữu4.75

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-44

P/E-272.73

F P/E20

BVPS10,590

P/B1.13

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MKV: HTC MHL PPP SPM VET
Trending: CTG (31.180) - VNM (29.989) - MBB (27.039) - HPG (26.906) - ROS (22.656)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dược thú Y Cai Lậy