CTCP Dược thú Y Cai Lậy (HNX: MKV)

Cai Lay Veterinary Pharmaceutical Joint Stock Company

10,000

(%)
22/09/2020 09:23

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa50

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 12,000

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T1,383

NN mua-

% NN sở hữu4.74

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*340

P/E29.41

F P/E16.67

BVPS10,993

P/B0.91

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MKV: MDC MED MIM MCO PMC
Trending: HPG (52.935) - VNM (42.921) - HSG (38.701) - MWG (30.564) - HVN (30.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dược thú Y Cai Lậy