CTCP Dược thú Y Cai Lậy (HNX: MKV)

Cai Lay Veterinary Pharmaceutical Joint Stock Company

12,000

(%)
17/01/2020 15:02

Mở cửa12,000

Cao nhất12,000

Thấp nhất12,000

KLGD

Vốn hóa60

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 14,000

Thấp 52T11,600

KLBQ 52T223

NN mua-

% NN sở hữu4.75

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-44

P/E-272.73

F P/E20

BVPS10,359

P/B1.16

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MKV: SAB SCS VNM VPB ACS
Trending: HPG (24.754) - CTG (22.288) - ROS (19.511) - VNM (18.896) - MBB (17.674)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dược thú Y Cai Lậy