CTCP Dược thú Y Cai Lậy (HNX: MKV)

Cai Lay Veterinary Pharmaceutical Joint Stock Company

12,000

(%)
01/10/2020 15:07

Mở cửa12,000

Cao nhất12,000

Thấp nhất12,000

KLGD

Vốn hóa60

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 12,000

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T1,373

NN mua-

% NN sở hữu4.74

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*340

P/E35.29

F P/E20

BVPS10,993

P/B1.09

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MKV: CLH FID KMR NHA SAV
Trending: VNM (59.937) - HPG (51.587) - MBB (42.156) - STB (40.834) - HSG (39.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dược thú Y Cai Lậy