Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
15/12/2009Ông Nguyễn Văn TiếpCTHĐQT/GĐ1959CN QTKD416,5091982
Ông Nguyễn Xuân TiếnTBKS1956CN Hành Chánh/CN Luật179,729Độc lập