Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP (UPCoM: MIE)

Machines and Industrial Equipment Corporation

10,100

(%)
24/09/2020 15:01

Mở cửa10,100

Cao nhất10,100

Thấp nhất10,100

KLGD

Vốn hóa1,434

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,100

Thấp 52T10,100

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*15

P/E673.33

F P/E141.85

BVPS9,950

P/B1.02

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MIE: TBD L10 MEC PVM SJG
Trending: HPG (51.533) - VNM (46.727) - MBB (40.411) - MWG (37.410) - HSG (37.076)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP