CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (UPCoM: MIC)

Quang Nam Mineral Iidustry Corporation

6,000

(%)
31/03/2020 15:02

Mở cửa6,000

Cao nhất6,000

Thấp nhất6,000

KLGD2,513

Vốn hóa33

Dư mua3,587

Dư bán

Cao 52T 7,200

Thấp 52T5,000

KLBQ 52T272

NN mua-

% NN sở hữu11

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*510

P/E11.76

F P/E8.42

BVPS9,396

P/B0.64

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MIC: PGI PTI TMG BMI MIG
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm-4.76%

+/- Niêm yết-88.64%

Cao nhất 52 tuần (01/04/2019)*7,200

Thấp nhất 52 tuần (21/10/2019)*5,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)7,238

KLGD/Ngày (1 tháng)2,560

KLGD/Ngày (1 quý)939

KLGD/Ngày (1 năm)272

Nhiều nhất 52 tuần (27/03/2020)*14,213

Ít nhất 52 tuần (08/04/2019)*100