CTCP Megram (UPCoM: MEG)

Megram Joint stock company

14,800

-2,600 (-14.94%)
18/09/2020 15:02

Mở cửa14,800

Cao nhất14,800

Thấp nhất14,800

KLGD200

Vốn hóa651

Dư mua400

Dư bán

Cao 52T 44,200

Thấp 52T14,800

KLBQ 52T64

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*922

P/E18.87

F P/E9.48

BVPS17,471

P/B0.85

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MEG: SCL SCR SFG TBD V21
Trending: HPG (48.871) - VNM (40.633) - HSG (33.367) - HVN (31.472) - MWG (29.574)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Megram

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-48.97%

+/- Qua 1 tháng-48.97%

+/- Qua 1 quý-48.97%

+/- Qua 1 năm-61.56%

+/- Niêm yết+23.33%

Cao nhất 52 tuần (18/09/2019)*44,200

Thấp nhất 52 tuần (18/09/2020)*14,800

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)83

KLGD/Ngày (1 tháng)22

KLGD/Ngày (1 quý)8

KLGD/Ngày (1 năm)64

Nhiều nhất 52 tuần (11/03/2020)*4,800

Ít nhất 52 tuần (18/09/2019)*100