CTCP Megram (UPCoM: MEG)

Megram Joint stock company

17,000

(%)
20/10/2020 15:02

Mở cửa17,000

Cao nhất17,000

Thấp nhất17,000

KLGD

Vốn hóa748

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 43,800

Thấp 52T14,800

KLBQ 52T51

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*922

P/E18.44

F P/E9.26

BVPS17,471

P/B0.97

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MEG: BSR DDN EMC MBG MCH
Trending: HPG (63.242) - VNM (45.406) - TCB (44.762) - MSN (41.465) - CTG (40.234)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Megram

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng+14.86%

+/- Qua 1 quý-41.38%

+/- Qua 1 năm-61.19%

+/- Niêm yết+41.67%

Cao nhất 52 tuần (21/10/2019)*43,800

Thấp nhất 52 tuần (18/09/2020)*14,800

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)9

KLGD/Ngày (1 quý)11

KLGD/Ngày (1 năm)51

Nhiều nhất 52 tuần (11/03/2020)*4,800

Ít nhất 52 tuần (25/10/2019)*100