CTCP Megram (UPCoM: MEG)

Megram Joint stock company

29,000

(%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa29,000

Cao nhất29,000

Thấp nhất29,000

KLGD

Vốn hóa1,276

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 44,200

Thấp 52T16,300

KLBQ 52T140

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*922

P/E31.45

F P/E15.79

BVPS17,471

P/B1.66

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MEG: DDN DNM HDG SNZ SZC
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Megram

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm+141.67%

+/- Niêm yết+141.67%

Cao nhất 52 tuần (18/09/2019)*44,200

Thấp nhất 52 tuần (26/02/2020)*16,300

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)-

KLGD/Ngày (1 năm)140

Nhiều nhất 52 tuần (09/09/2019)*5,000

Ít nhất 52 tuần (17/09/2019)*100