CTCP Megram (UPCoM: MEG)

Megram Joint stock company

17,000

(%)
20/10/2020 15:02

Mở cửa17,000

Cao nhất17,000

Thấp nhất17,000

KLGD

Vốn hóa748

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 43,800

Thấp 52T14,800

KLBQ 52T51

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*922

P/E18.44

F P/E9.26

BVPS17,471

P/B0.97

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MEG: BSR DDN EMC MBG MCH
Trending: HPG (63.242) - VNM (45.406) - TCB (44.762) - MSN (41.465) - CTG (40.234)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Megram