CTCP Megram (UPCoM: MEG)

Megram Joint stock company

17,000

(%)
15/01/2021 15:01

Mở cửa17,000

Cao nhất17,000

Thấp nhất17,000

KLGD

Vốn hóa748

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 31,800

Thấp 52T14,800

KLBQ 52T51

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*922

P/E18.44

F P/E9.26

BVPS17,634

P/B0.96

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MEG: DDN GEG HVG SHN TNS
Trending: HPG (69.210) - MBB (65.103) - STB (52.469) - TCB (52.212) - VNM (50.252)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Megram
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.