CTCP Megram (UPCoM: MEG)

Megram Joint stock company

14,800

(%)
25/09/2020 15:02

Mở cửa14,800

Cao nhất14,800

Thấp nhất14,800

KLGD

Vốn hóa651

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 43,800

Thấp 52T14,800

KLBQ 52T50

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*922

P/E16.05

F P/E8.06

BVPS17,471

P/B0.85

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MEG: NNG HVX SCL THB ILS
Trending: HPG (49.679) - VNM (46.240) - MBB (41.139) - MWG (38.900) - HSG (36.605)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Megram

Cơ cấu lao động

31/12/2018

31/12/2018 31/12/2018