CTCP Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên (OTC: MECO)

Thai Nguyen Metallurgical electrome Chanical Joint Stock Company

Mã xem cùng MECO: CBI GIASANGSTEEL HONGNAM THEPDINHVU
Trending: HPG (24.406) - MWG (22.360) - VNM (22.319) - QNS (16.160) - CTG (13.803)