Thai Nguyen Metallurgical electrome Chanical Joint Stock Company (OTC: MECO)

Trending: HPG (26,625) - MWG (24,527) - VNM (24,246) - MBB (19,106) - VCB (18,028)
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
05/14/2018Annual report 2017
05/14/2018Audited FS 2017
05/24/2013Audited FS 2012
05/03/2013Resolution of Annual Shareholders' Meeting 2013
03/08/2012Audited FS 2011

Thai Nguyen Metallurgical electrome Chanical Joint Stock Company

Name: Thai Nguyen Metallurgical electrome Chanical Joint Stock Company

Abbreviation:MECO

Address: P.Cam Giá - Tp.Thái Nguyên - T.Thái Nguyên

Telephone: (84.208) 383 2407

Fax: (84.208) 383 3463

Email:cdlk_tn@yahoo.com.vn

Website:http://www.cdlk.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Manufacturing

Industry: Nonmetallic Mineral Product

Listing date:

Chartered capital: 23,000,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code: 4600275081

Establishment license: 2257/QĐ-TCCB

Issued date: 07/08/2005

Business license: 1703000182

Issued date: 10/18/2005

Main business scope:

- Chế tạo, sửa chữa và lắp đặt thiết bị luyện kim, khai thác chế biến đá
- Sản xuất, chế tạo, lắp đặt các kết cấu kim loại, gia công kim loại
- Chế tạo, lắp đặt thiết bị nâng và thiết bị áp lực, sản xuất và mua bán xi măng tấm lợp
- Sửa chữa, cải tạo máy biến thế, động cơ điện
- Xây lắp đường dây và trạm điện
- Hiệu chỉnh thiết bị điện đến 110KV
- Mua bán vát liệu xây dựng
- Xây lắp công nghiệp, xây dựng công trình dân dụng
- Xây lò công nghiệp
- Tư vấn thiết kế sửa chữa, xây lắp thiết bị luyện kim, thiết bị Công nghiệp
- Sản xuất và mua bán vôi, clanhke. Bốc xếp hàng hóa
- Vận tải hàng hóa đường bộ
- Dịch vụ khoan nổ mìn
- Sản xuất luyện, cán, kéo thép các loại
- Mua bán các loại nguyên nhiên vật liệu, phôi thép, thép cán các loại...

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.