CTCP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà (HNX: MEC)

Song Da Mechanical - Asembling Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

1,500

(%)
20/01/2020 12:47

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa13

Dư mua500

Dư bán31,200

Cao 52T 2,600

Thấp 52T1,400

KLBQ 52T6,397

NN mua-

% NN sở hữu9.29

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-5,323

P/E-0.28

F P/E3.58

BVPS7,955

P/B0.19

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MEC: CDPM2001 CEN CMBB1903 CMBB1905 HPG
Trending: HPG (24.867) - CTG (22.210) - ROS (19.644) - VNM (18.670) - MBB (17.653)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà