CTCP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà (UPCoM: MEC)

Song Da Mechanical - Asembling Joint Stock Company

1,300

100 (+8.33%)
07/08/2020 15:01

Mở cửa1,300

Cao nhất1,300

Thấp nhất1,300

KLGD100

Vốn hóa11

Dư mua11,100

Dư bán1,500

Cao 52T 2,000

Thấp 52T500

KLBQ 52T12,921

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-5,437

P/E-0.22

F P/E2.85

BVPS2,785

P/B0.47

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MEC: S99 SBS SBT SDJ SJM
Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà