CTCP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam (HNX: MCO)

Investment and Construction BDC Viet Nam JSC

1,800

-100 (-5.26%)
28/02/2020 15:02

Mở cửa1,800

Cao nhất1,800

Thấp nhất1,800

KLGD2,000

Vốn hóa7

Dư mua

Dư bán13,600

Cao 52T 2,600

Thấp 52T1,300

KLBQ 52T2,752

NN mua-

% NN sở hữu2.12

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*37

P/E51.35

F P/E25.99

BVPS12,758

P/B0.14

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MCO: FRC VNM VPB FLC MAC
Trending: VNM (35.817) - CTG (31.547) - MBB (28.257) - HPG (24.668) - HVN (22.000)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam