CTCP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam (HNX: MCO)

Investment and Construction BDC Viet Nam JSC

2,100

100 (+5%)
23/09/2020 15:05

Mở cửa2,100

Cao nhất2,100

Thấp nhất2,100

KLGD210

Vốn hóa9

Dư mua7,490

Dư bán16,590

Cao 52T 2,900

Thấp 52T1,500

KLBQ 52T2,712

NN mua-

% NN sở hữu2.04

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*16

P/E125

F P/E27.36

BVPS12,750

P/B0.16

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MCO: LUT MDC MKV NDX NGC
Trending: HPG (53.301) - VNM (44.297) - HSG (38.074) - MWG (33.029) - MBB (32.182)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam