CTCP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam (HNX: MCO)

Investment and Construction BDC Viet Nam JSC

1,800

-100 (-5.26%)
20/02/2020 15:02

Mở cửa1,800

Cao nhất1,800

Thấp nhất1,800

KLGD600

Vốn hóa7

Dư mua5,100

Dư bán6,700

Cao 52T 2,600

Thấp 52T1,300

KLBQ 52T2,731

NN mua-

% NN sở hữu2.12

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*37

P/E51.35

F P/E25.99

BVPS12,758

P/B0.14

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MCO: AAA EBS HNM HVN IDI
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam