CTCP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam (HNX: MCO)

Investment and Construction BDC Viet Nam JSC

1,800

(%)
21/02/2020 15:05

Mở cửa1,900

Cao nhất1,900

Thấp nhất1,800

KLGD1,100

Vốn hóa7

Dư mua10,500

Dư bán8,000

Cao 52T 2,600

Thấp 52T1,300

KLBQ 52T2,735

NN mua-

% NN sở hữu2.12

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*37

P/E48.65

F P/E24.62

BVPS12,758

P/B0.14

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng MCO: BVG EBS HNM IDI LM7
Trending: VNM (32.124) - CTG (26.431) - HPG (25.284) - MBB (25.276) - ROS (25.088)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam