Mã xem cùng MBKE: CTG DGC DPR FLC G36
Trending: VNM (24.320) - HPG (24.133) - MSN (20.185) - FLC (17.106) - MWG (16.488)