Ngân hàng TMCP Quân Đội (HOSE: MBB)

Military Commercial Joint Stock Bank

42,000

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa117,547.79

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 42,000

Thấp 52T13,400

KLBQ 52T13,729,254

NN mua-

% NN sở hữu21.20

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,993

P/E14.03

F P/E8.91

BVPS19,196

P/B2.19

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng MBB: HPG CTG TCB STB ACB
Trending: HPG (166.526) - MBB (155.547) - CTG (108.317) - STB (105.258) - TCB (104.202)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.