Tài khoản của bạn đang bị giới hạn quyền xem, số liệu sẽ hiển thị giá trị ***. Vui lòng Nâng cấp để sử dụng. Tắt thông báo

CTCP Thiết bị (UPCoM: MA1)

MACHINERY JSC

27,800

(%)
06/07/2022 14:59

Mở cửa27,800

Cao nhất27,800

Thấp nhất27,800

KLGD

Vốn hóa147.05

Dư mua586

Dư bán600

Cao 52T 35,000

Thấp 52T17,400

KLBQ 52T540

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0.04

Beta0.13

EPS2,270

P/E12.25

F P/E7.35

BVPS23,791

P/B1.17

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng MA1: DBC VTB HAG SVT
Trending: HPG (117,814) - FLC (96,104) - DIG (89,738) - CEO (65,616) - ITA (63,965)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.