Luong Son Hoa Binh Vinaconex Cement JSC (OTC: LuongSonHoaBinh)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
Trending: HPG (131,110) - VNM (118,084) - ROS (101,858) - MBB (100,482) - TCB (97,531)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong

Luong Son Hoa Binh Vinaconex Cement JSC

Name: Luong Son Hoa Binh Vinaconex Cement JSC

Abbreviation:VINACONEX Luong Son Hoa Binh JSC

Address: Tiểu khu 3 - TT.Lương Sơn - H.Lương Sơn - T.Hòa Bình

Telephone: (84.21) 8824560

Fax: (84.21) 8824211

Email:ximanglshb@yahoo.com.vn

Website:#

Exchange: OTC

Sector: Manufacturing

Industry: Nonmetallic Mineral Product

Listing date:

Chartered capital: 10,000,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license: 2503000097

Issued date: 04/13/2006

Main business scope:

- Sản xuất xi măng và các vật liệu kết dính khác
- Khai thác nguyên liệu sản xuất VLXD
- Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông thương phẩm và các sản phẩm từ bê tông
- Dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ...

- Tiền thân là CTy Xi măng Lương Sơn Hòa Bình thành lập ngày 09/12/2004
- Ngày 20/05/2005, CTy chuyển giao về làm đơn vị thành viên thuộc TCTy Vinaconex.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.