Licogi 16.9 JSC (OTC: Licogi169)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
Trending: HPG (131,110) - VNM (118,084) - ROS (101,858) - MBB (100,482) - TCB (97,531)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
05/17/2012Audited FS 2011
11/16/2011FS 2010

Licogi 16.9 JSC

Name: Licogi 16.9 JSC

Abbreviation:LICOGI 16.9

Address: KCN Luyện Kim Nghi Sơn - X.Hải Thượng - H.Tĩnh Gia - T.Thanh Hóa

Telephone: (84.237) 871 1268

Fax: (84.237) 871 1268

Email:info@licogi169.vn

Website:http://www.licogi169.vn

Exchange: OTC

Sector: Construction and Real Estate

Industry: Construction

Listing date:

Chartered capital: 36,000,000,000

Listed shares: 3,600,000

Shares outstanding: 3,600,000

Status: Operating

Tax code: 2801172269

Establishment license:

Issued date:

Business license: 2801172269

Issued date: 01/01/2010

Main business scope:

- Thi công xây dựng các công trình dân dụng, côn nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, sân bay, bến cảng, các công trình điện, thông tin liên lạc; Các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường
- Sản xuất kinh doanh vật tư, thiết bị, phụ tùng và vật liệu xây dựng; gia công chế tạo kết cấu thép và các sản phẩm cơ khí...

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.