Licogi 16.5 Joint Stock Company (OTC: Licogi165)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta

EPS

P/E

F P/E

BVPS

P/B

Financial ratios of latest trading date, EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with LICOGI165: LIC DIG LICOGI16 HAG
Trending: FLC (226,477) - DIG (154,041) - HPG (149,831) - CEO (148,098) - ROS (128,576)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong

Licogi 16.5 Joint Stock Company

Name: Licogi 16.5 Joint Stock Company

Abbreviation:Licogi165

Address: Đường số 2 - KCN Nhơn Trạch I - T.Đồng Nai

Telephone: (84.251) 356 0511

Fax: (84.251) 356 0424

Email:info@licogi165.com

Website:http://www.licogi165.com

Exchange: OTC

Sector: Construction and Real Estate

Industry: Construction

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license: 4703000226

Issued date: 04/25/2005

Main business scope:

- Sản xuất và kinh doanh sản phẩm bê tông công nghiệp
- Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công trinh công nghiệp
- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị kỹ thuật
- Lắp đặt máy móc thiết bị cơ khí, kết cấu địa hình...

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.