Trending: VNM (72,898) - VCB (55,409) - MWG (53,714) - HVN (53,179) - VIC (42,735)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong
06/05/2019Audited FS 2018
05/17/2018Audited FS 2017
04/12/2017Audited FS 2016

Lang Son Trade Joint Stock Company

Name: Lang Son Trade Joint Stock Company

Abbreviation:LASOTRA

Address: 209 Trần Đặng Ninh - Tp.Lạng Sơn - T.Lạng Sơn

Telephone: (84.205) 3870154

Fax: (84.205) 3870970

Email:lsgetraco@hn.vnn.vn

Website:#

Exchange: OTC

Sector: Wholesale Trade

Industry: Merchant Wholesalers, Nondurable Goods

Listing date:

Chartered capital: 15,000,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Dịch vụ cung cấp giống cấy trồng, cung cấp giống vật nuôi
- Luyện quặng sắt thành gang, thép
- Mua bán xe có động cơ, phụ tùng và các phụ trợ khác của xe có động cơ
- Đại lý môi giới đấu giá
- Mua bán nông, lâm sản nguyên liệu, lương thực, thực phẩm, đồ dùng cá nhân và gia đình, nguyên vật liệu phi nông nghiệp, phế liệu và đồ dùng phế thải
- Kinh doanh khách sạn và các dịch vụ trọ nghỉ ngắn ngày
- Tổ chức các tour du lịch trong và ngoài nước

Ngày 01/01/2006 cty chuyển đổi sang hình thức cty Cổ phần

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.