- Dịch vụ tư vấn và môi giới chứng khoán

Thông tin thành lập

Loại hình công tyCông ty cổ phần
Giấy phép thành lập
Giấy phép Kinh Doanh
Mã số thuế
Mốc lịch sử
Trụ sở chính
• Địa chỉ5th Floor - LSX Building - Ban Phonthan Neua - Saysettha District - Vientiane Capital - LAO P.D.R
• Điện thoại(856.21) 265 461 - 265 468
• Fax(856.21) 265 466 - 265 465
• EmailLxs_info@lxs.com.la
• Websitehttp://www.lxs.com.la
Văn phòng đại diện