Tài khoản của bạn đang bị giới hạn quyền xem, số liệu sẽ hiển thị giá trị ***. Vui lòng Nâng cấp để sử dụng. Tắt thông báo
Hướng dẫn sử dụng
ĐVT: Triệu đồng
ĐVT: Triệu đồng
25/01/2014Bản cáo bạch phát hành lần đầu ra công chúng năm 2013

Công ty Thế giới Lào

Tên đầy đủ: Công ty Thế giới Lào

Tên tiếng Anh: Lao World Public Company

Tên viết tắt:

Địa chỉ: Kamphengmouang Road Ban Phonthan Neua - Xaysetha Dist. - Vientiane Capital

Người công bố thông tin:

Điện thoại: +856 (0) 21 415477

Fax: +856 (0) 21 415409, 415410

Email:laoitecc@gmail.com

Website:http://www.lao-itecc.la

Sàn giao dịch: Lào

Nhóm ngành: Tài chính và bảo hiểm

Ngành: Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

Ngày niêm yết:

Vốn điều lệ: 71,209,618,000

Số CP niêm yết:

Số CP đang LH:

Trạng thái: Công ty đang hoạt động

Mã số thuế: 729549606-9-00

GPTL: ERC No. 0348/jor-tor-wor

Ngày cấp: 28/05/2013

GPKD:

Ngày cấp:

Ngành nghề kinh doanh chính:

- The Company operates business under Lao-ITECC Agreement dated 24 December 2003

and as amended on 11 May 2011 and 17 September 2012 for doing the following services:

- Exhibition and Supermarket, Trade center and import goods

  Chỉ tiêuĐơn vị
  Giá chứng khoánLAK
  Khối lượng giao dịchCổ phần
  Tỷ lệ NN nắm giữ, Tỷ suất cổ tức%
  Vốn hóaLAKb
  Thông tin tài chínhLAKm
  EPS, BVPS, Cổ tức TMLAK
  P/E, F P/E, P/BLần
  ROS, ROA, ROE%
  1. Kỳ kế toán cho năm CPH được tính từ ngày thành lập công ty.
  2. F P/E: Tính toán dựa trên số liệu lợi nhuận kế hoạch do DN công bố
  3. Đồ thị giá 3 tháng/6 tháng/12 tháng được vẽ bằng dữ liệu điều chỉnh.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.