ĐVT: Triệu đồng
Loading...
ĐVT: Triệu đồng
25/01/2014Bản cáo bạch phát hành lần đầu ra công chúng năm 2013

Công ty Thế giới Lào

Tên đầy đủ: Công ty Thế giới Lào

Tên tiếng Anh: Lao World Public Company

Tên viết tắt:

Địa chỉ: Kamphengmouang Road Ban Phonthan Neua - Xaysetha Dist. - Vientiane Capital

Người công bố thông tin:

Điện thoại: +856 (0) 21 415477

Fax: +856 (0) 21 415409, 415410

Email:laoitecc@gmail.com

Website:http://www.lao-itecc.la

Sàn giao dịch: Lào

Nhóm ngành: Tài chính và bảo hiểm

Ngành: Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

Ngày niêm yết:

Vốn điều lệ: 71,209,618,000

Số CP niêm yết:

Số CP đang LH:

Trạng thái: Công ty đang hoạt động

Mã số thuế: 729549606-9-00

GPTL: ERC No. 0348/jor-tor-wor

Ngày cấp: 28/05/2013

GPKD:

Ngày cấp:

Ngành nghề kinh doanh chính:

- The Company operates business under Lao-ITECC Agreement dated 24 December 2003
and as amended on 11 May 2011 and 17 September 2012 for doing the following services:
- Exhibition and Supermarket, Trade center and import goods

  Chỉ tiêuĐơn vị
  Giá chứng khoánLAK
  Khối lượng giao dịchCổ phần
  Tỷ lệ NN nắm giữ, Tỷ suất cổ tức%
  Vốn hóaLAKb
  Thông tin tài chínhLAKm
  EPS, BVPS, Cổ tức TMLAK
  P/E, F P/E, P/BLần
  ROS, ROA, ROE%
  1. Kỳ kế toán cho năm CPH được tính từ ngày thành lập công ty.
  2. F P/E: Tính toán dựa trên số liệu lợi nhuận kế hoạch do DN công bố
  3. Đồ thị giá 3 tháng/6 tháng/12 tháng được vẽ bằng dữ liệu điều chỉnh.