CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài (HNX: LUT)

Luong Tai Invesment & Construction Joint Stock Corporation

1,600

-100 (-5.88%)
01/04/2020 11:43

Mở cửa1,600

Cao nhất1,600

Thấp nhất1,600

KLGD100

Vốn hóa24

Dư mua100

Dư bán1,700

Cao 52T 3,000

Thấp 52T1,600

KLBQ 52T352

NN mua-

% NN sở hữu0.15

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*17

P/E100

F P/E14.17

BVPS12,265

P/B0.13

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LUT: LM7 LO5 LTC MAC MEC
Trending: VNM (68.856) - MWG (58.566) - VCB (54.028) - HVN (51.663) - VIC (44.672)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài

Sự kiện sắp diễn ra