CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài (HNX: LUT)

Luong Tai Invesment & Construction Joint Stock Corporation

1,900

100 (+5.56%)
19/02/2020 14:13

Mở cửa1,900

Cao nhất1,900

Thấp nhất1,900

KLGD100

Vốn hóa28

Dư mua4,400

Dư bán700

Cao 52T 3,000

Thấp 52T1,700

KLBQ 52T487

NN mua-

% NN sở hữu0.15

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*17

P/E105.88

F P/E15

BVPS12,265

P/B0.15

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LUT: A32 AAA AAM AAV ABC
Trending: CTG (30.444) - VNM (30.019) - MBB (27.546) - HPG (26.184) - ROS (24.274)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài