CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài (HNX: LUT)

Luong Tai Invesment & Construction Joint Stock Corporation

2,200

-100 (-4.35%)
18/09/2020 15:01

Mở cửa2,100

Cao nhất2,200

Thấp nhất2,100

KLGD49,400

Vốn hóa33

Dư mua17,500

Dư bán59,400

Cao 52T 3,000

Thấp 52T1,600

KLBQ 52T5,351

NN mua500

% NN sở hữu0.16

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3

P/E766.67

F P/E69.01

BVPS12,259

P/B0.18

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LUT: ASM MBG ACM ILA DS3
Trending: HPG (51.650) - VNM (40.780) - HSG (37.948) - HVN (31.692) - MWG (28.838)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng+29.41%

+/- Qua 1 quý+10%

+/- Qua 1 năm-21.43%

+/- Niêm yết-91.96%

Cao nhất 52 tuần (26/09/2019)*3,000

Thấp nhất 52 tuần (13/03/2020)*1,600

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)25,492

KLGD/Ngày (1 tháng)46,784

KLGD/Ngày (1 quý)18,858

KLGD/Ngày (1 năm)5,392

Nhiều nhất 52 tuần (01/09/2020)*133,300

Ít nhất 52 tuần (11/10/2019)*10