CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài (HNX: LUT)

Luong Tai Invesment & Construction Joint Stock Corporation

1,700

-100 (-5.56%)
10/07/2020 15:05

Mở cửa1,700

Cao nhất1,700

Thấp nhất1,700

KLGD101

Vốn hóa25

Dư mua599

Dư bán11,799

Cao 52T 3,000

Thấp 52T1,600

KLBQ 52T696

NN mua-

% NN sở hữu0.15

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3

P/E600

F P/E54.01

BVPS12,252

P/B0.14

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LUT: AAM AAV AAA PVS BBS
Trending: HPG (50.612) - VNM (36.108) - FLC (28.578) - ITA (27.917) - MWG (26.210)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-15%

+/- Qua 1 tháng-22.73%

+/- Qua 1 quý-5.56%

+/- Qua 1 năm-29.17%

+/- Niêm yết-93.78%

Cao nhất 52 tuần (16/08/2019)*3,000

Thấp nhất 52 tuần (13/03/2020)*1,600

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,400

KLGD/Ngày (1 tháng)3,352

KLGD/Ngày (1 quý)1,693

KLGD/Ngày (1 năm)699

Nhiều nhất 52 tuần (11/06/2020)*27,600

Ít nhất 52 tuần (11/10/2019)*10