CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài (HNX: LUT)

Luong Tai Invesment & Construction Joint Stock Corporation

1,700

(%)
30/03/2020 15:02

Mở cửa1,700

Cao nhất1,700

Thấp nhất1,700

KLGD

Vốn hóa25

Dư mua100

Dư bán1,800

Cao 52T 3,000

Thấp 52T1,600

KLBQ 52T354

NN mua-

% NN sở hữu0.15

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*17

P/E100

F P/E14.17

BVPS12,265

P/B0.14

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LUT: LO5 LM7 QHD QHW MEC
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài