CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài (HNX: LUT)

Luong Tai Invesment & Construction Joint Stock Corporation

1,700

(%)
10/08/2020 15:05

Mở cửa1,700

Cao nhất1,700

Thấp nhất1,700

KLGD2,000

Vốn hóa25

Dư mua4,100

Dư bán300

Cao 52T 3,000

Thấp 52T1,600

KLBQ 52T1,153

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*3

P/E566.67

F P/E51.01

BVPS12,259

P/B0.14

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LUT: ACB BII CSV DAT ELC
Trending: HPG (68.178) - VNM (46.095) - MWG (35.411) - HVN (33.004) - VN30F1M (27.211)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài