CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài (HNX: LUT)

Luong Tai Invesment & Construction Joint Stock Corporation

1,900

(%)
21/02/2020 15:05

Mở cửa1,900

Cao nhất1,900

Thấp nhất1,900

KLGD

Vốn hóa28

Dư mua

Dư bán2,000

Cao 52T 3,000

Thấp 52T1,700

KLBQ 52T460

NN mua-

% NN sở hữu0.15

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*17

P/E111.76

F P/E15.83

BVPS12,265

P/B0.15

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LUT: A32 AAA AAM AAV ABC
Trending: VNM (32.124) - CTG (26.431) - HPG (25.284) - MBB (25.276) - ROS (25.088)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài