Sở Giao dịch Chứng khoán Campuchia (Khác: LSX)

Lao Securities Exchanger

Trending: HPG (45.814) - VNM (40.798) - ITA (32.681) - FLC (30.750) - ROS (29.483)
Tổ chức, quản lý, điều hành việc mua bán chứng khoán; quản lý điều hành hệ thống giao dịch; thực hiện hoạt động quản lý niêm yết, công bố thông tin, giám sát giao dịch, hoạt động đăng ký, lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán và một số hoạt động khác.

Đại diện công bố thông tin

• Họ và tên
• Chức vụ
• Điện thoại(856) 21 454 361

Thông tin thành lập

Loại hình công tyTổ chức tài chính
Giấy phép thành lập
Giấy phép Kinh Doanh
Mã số thuế
Mốc lịch sử
Trụ sở chính
• Địa chỉLSX Building 4th FloorPhonthan Neua Villlage - T4 Road - Saysettha District - Vientiane Capital City - Lao
• Điện thoại(856) 21 454 361
• Fax(856) 21 454 360
• Email
• Websitehttp://www.lsx.com.la
Văn phòng đại diện