CTCP Licogi Quảng Ngãi (UPCoM: LQN)

Licogi Quang Ngai JSC

9,000

(%)
05/06/2020 15:01

Mở cửa9,000

Cao nhất9,000

Thấp nhất9,000

KLGD

Vốn hóa17

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 9,000

Thấp 52T9,000

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*72

P/E125

F P/E6.09

BVPS7,603

P/B1.18

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: HPG (54.890) - ROS (46.345) - VNM (42.900) - MBB (40.992) - ITA (38.840)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Licogi Quảng Ngãi