Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (UPCoM: LPB)

LienViet Post Joint Stock Commercial Bank

6,900

200 (+2.99%)
26/02/2020 15:04

Mở cửa6,700

Cao nhất7,000

Thấp nhất5,700

KLGD542,375

Vốn hóa6,741

Dư mua478,783

Dư bán1,061,783

Cao 52T 8,800

Thấp 52T6,600

KLBQ 52T568,843

NN mua-

% NN sở hữu3.71

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,605

P/E4.17

F P/E3.13

BVPS12,877

P/B0.54

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LPB: SHB STB CTG MBB TCB
Trending: VNM (33.732) - CTG (29.034) - MBB (25.868) - HPG (25.253) - ROS (22.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-4.17%

+/- Qua 1 tháng-4.18%

+/- Qua 1 quý-0.40%

+/- Qua 1 năm-17.72%

+/- Niêm yết-12.63%

Cao nhất 52 tuần (18/03/2019)*8,842

Thấp nhất 52 tuần (18/12/2019)*6,563

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,267,899

KLGD/Ngày (1 tháng)1,398,513

KLGD/Ngày (1 quý)688,599

KLGD/Ngày (1 năm)568,843

Nhiều nhất 52 tuần (14/02/2020)*2,780,776

Ít nhất 52 tuần (12/08/2019)*32,070