Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (UPCoM: LPB)

LienViet Post Joint Stock Commercial Bank

7,900

(%)
17/07/2019 13:22

Mở cửa7,900

Cao nhất8,000

Thấp nhất7,800

KLGD667,273

Vốn hóa7,016

Dư mua380,027

Dư bán470,527

Cao 52T 10,600

Thấp 52T7,800

KLBQ 52T1,018,392

NN mua183,000

% NN sở hữu4.30

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS1,287

P/E6.14

F P/E3.90

BVPS13,081

P/B0.60

Mã xem cùng LPB: SHB TCB STB VCB VPB
Trending: HPG (24.458) - MWG (23.666) - VNM (22.764) - QNS (15.913) - MBB (14.511)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-1.25%

+/- Qua 1 tháng+1.28%

+/- Qua 1 quý-10.23%

+/- Qua 1 năm-21.57%

+/- Niêm yết-8.80%

Cao nhất 52 tuần (18/07/2018)*10,553

Thấp nhất 52 tuần (03/06/2019)*7,800

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)498,937

KLGD/Ngày (1 tháng)384,861

KLGD/Ngày (1 quý)498,000

KLGD/Ngày (1 năm)1,016,557

Nhiều nhất 52 tuần (23/07/2018)*12,129,030

Ít nhất 52 tuần (10/06/2019)*72,735