Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (UPCoM: LPB)

LienViet Post Joint Stock Commercial Bank

8,200

-100 (-1.20%)
17/05/2019 15:01

Mở cửa8,300

Cao nhất8,400

Thấp nhất8,200

KLGD405,097

Vốn hóa7,283

Dư mua504,403

Dư bán796,303

Cao 52T 12,800

Thấp 52T8,200

KLBQ 52T1,214,109

NN mua-

% NN sở hữu4.49

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS1,287

P/E6.44

F P/E4.09

BVPS13,081

P/B0.63

Mã xem cùng LPB: SHB STB VPB MBB TCB
Trending: VNM (22.127) - HPG (15.889) - QNS (14.683) - MWG (14.583) - HVN (14.009)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-6.82%

+/- Qua 1 quý-6.82%

+/- Qua 1 năm-35.25%

+/- Niêm yết-5.34%

Cao nhất 52 tuần (06/06/2018)*12,472

Thấp nhất 52 tuần (06/05/2019)*8,200

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)528,389

KLGD/Ngày (1 tháng)656,107

KLGD/Ngày (1 quý)690,000

KLGD/Ngày (1 năm)1,200,631

Nhiều nhất 52 tuần (23/07/2018)*12,129,030

Ít nhất 52 tuần (14/01/2019)*146,306