Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (UPCoM: LPB)

LienViet Post Joint Stock Commercial Bank

7,100

(%)
20/02/2020 15:02

Mở cửa7,100

Cao nhất7,200

Thấp nhất6,100

KLGD1,820,975

Vốn hóa6,936

Dư mua602,625

Dư bán1,349,625

Cao 52T 8,800

Thấp 52T6,600

KLBQ 52T566,230

NN mua34,000

% NN sở hữu3.88

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,605

P/E4.43

F P/E3.32

BVPS12,877

P/B0.55

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LPB: SHB STB MBB CTG VIB
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt