CTCP Lilama 5 (HNX: LO5)

Lilama5 Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

2,000

(%)
21/02/2020 15:05

Mở cửa2,000

Cao nhất2,000

Thấp nhất2,000

KLGD

Vốn hóa10

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 3,800

Thấp 52T1,800

KLBQ 52T335

NN mua-

% NN sở hữu0.39

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-1,315

P/E-1.52

F P/E98.09

BVPS12,225

P/B0.16

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LO5: L35
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Lilama 5