CTCP Landmark Holding (UPCoM: LMH)

Landmark Holding JSC

800

-100 (-11.11%)
25/09/2020 15:02

Mở cửa900

Cao nhất900

Thấp nhất800

KLGD403,730

Vốn hóa21

Dư mua

Dư bán1,974,270

Cao 52T 15,200

Thấp 52T500

KLBQ 52T577,857

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-1,000

P/E-0.90

F P/E0.23

BVPS8,729

P/B0.09

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LMH: DLG FLC KSH PVD ROS
Trending: HPG (51.533) - VNM (46.727) - MBB (40.411) - MWG (37.410) - HSG (37.076)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Landmark Holding