CTCP Landmark Holding (HOSE: LMH)

Landmark Holding JSC

11,750

150 (+1.29%)
11/12/2019 15:00

Mở cửa11,500

Cao nhất11,750

Thấp nhất10,800

KLGD180

Vốn hóa301

Dư mua30

Dư bán2,170

Cao 52T 16,600

Thấp 52T9,100

KLBQ 52T295,167

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*838

P/E13.84

F P/E2.70

BVPS10,933

P/B1.07

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LMH: C4G VCB TNA SHB CTG
Trending: VNM (26.319) - HPG (24.334) - MSN (19.477) - FLC (18.417) - MWG (17.682)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Landmark Holding