CTCP Landmark Holding (UPCoM: LMH)

Landmark Holding JSC

700

100 (+16.67%)
07/08/2020 15:01

Mở cửa600

Cao nhất700

Thấp nhất600

KLGD476,151

Vốn hóa18

Dư mua1,428,149

Dư bán

Cao 52T 16,200

Thấp 52T500

KLBQ 52T602,902

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-1,000

P/E-0.60

F P/E0.15

BVPS8,729

P/B0.08

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LMH: ROS HQC DAH AMD BSR
Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Landmark Holding

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+16.67%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý-36.94%

+/- Qua 1 năm-95.43%

+/- Niêm yết-93.13%

Cao nhất 52 tuần (16/08/2019)*16,239

Thấp nhất 52 tuần (27/07/2020)*500

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)95,230

KLGD/Ngày (1 tháng)189,172

KLGD/Ngày (1 quý)663,947

KLGD/Ngày (1 năm)603,403

Nhiều nhất 52 tuần (11/02/2020)*10,270,270

Ít nhất 52 tuần (13/01/2020)*160