CTCP Landmark Holding (HOSE: LMH)

Landmark Holding JSC

11,750

150 (+1.29%)
11/12/2019 15:00

Mở cửa11,500

Cao nhất11,750

Thấp nhất10,800

KLGD180

Vốn hóa301

Dư mua30

Dư bán2,170

Cao 52T 16,600

Thấp 52T9,100

KLBQ 52T295,167

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*838

P/E13.84

F P/E2.70

BVPS10,933

P/B1.07

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LMH: C4G CTG SHB VCB TNA
Trending: VNM (26.319) - HPG (24.334) - MSN (19.477) - FLC (18.417) - MWG (17.682)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Landmark Holding

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-6.37%

+/- Qua 1 tháng-8.20%

+/- Qua 1 quý-21.72%

+/- Qua 1 năm+29.16%

+/- Niêm yết+15.32%

Cao nhất 52 tuần (25/07/2019)*16,602

Thấp nhất 52 tuần (11/12/2018)*9,097

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)23,517

KLGD/Ngày (1 tháng)43,261

KLGD/Ngày (1 quý)154,771

KLGD/Ngày (1 năm)295,167

Nhiều nhất 52 tuần (18/03/2019)*1,760,950

Ít nhất 52 tuần (11/12/2019)*180