CTCP Landmark Holding (HOSE: LMH)

Landmark Holding JSC

750

40 (+5.63%)
29/05/2020 11:29

Mở cửa670

Cao nhất750

Thấp nhất670

KLGD4,095,950

Vốn hóa19

Dư mua137,210

Dư bán

Cao 52T 16,600

Thấp 52T670

KLBQ 52T530,606

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-1,000

P/E-0.71

F P/E0.18

BVPS9,356

P/B0.08

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LMH: ROS TTB MBG ITA DLG
Trending: HPG (66.380) - VNM (49.628) - MWG (47.469) - HVN (40.927) - FPT (34.810)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Landmark Holding

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-25%

+/- Qua 1 tháng-41.41%

+/- Qua 1 quý-63.24%

+/- Qua 1 năm-93.80%

+/- Niêm yết-92.64%

Cao nhất 52 tuần (25/07/2019)*16,602

Thấp nhất 52 tuần (28/05/2020)*710

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)819,263

KLGD/Ngày (1 tháng)878,281

KLGD/Ngày (1 quý)826,799

KLGD/Ngày (1 năm)545,763

Nhiều nhất 52 tuần (11/02/2020)*10,270,270

Ít nhất 52 tuần (13/01/2020)*160