CTCP Landmark Holding (UPCoM: LMH)

Landmark Holding JSC

600

(%)
13/07/2020 15:02

Mở cửa600

Cao nhất600

Thấp nhất600

KLGD

Vốn hóa15

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 16,600

Thấp 52T600

KLBQ 52T618,054

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-1,000

P/E-0.63

F P/E0.16

BVPS9,356

P/B0.06

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LMH: ROS HQC BVB PVX MST
Trending: HPG (51.496) - VNM (34.771) - FLC (28.370) - ITA (26.950) - MWG (26.131)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Landmark Holding