CTCP Landmark Holding (HOSE: LMH)

Landmark Holding JSC

12,500

(%)
06/12/2019 15:00

Mở cửa12,400

Cao nhất12,500

Thấp nhất11,650

KLGD46,520

Vốn hóa320

Dư mua1,020

Dư bán9,060

Cao 52T 16,600

Thấp 52T9,100

KLBQ 52T295,224

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*838

P/E14.92

F P/E2.91

BVPS10,933

P/B1.14

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LMH: C4G VCB CTG LDG DAH
Trending: VNM (28.104) - HPG (23.364) - FLC (19.733) - MSN (19.606) - MWG (18.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Landmark Holding