CTCP Landmark Holding (UPCoM: LMH)

Landmark Holding JSC

800

(%)
01/10/2020 15:02

Mở cửa800

Cao nhất800

Thấp nhất800

KLGD

Vốn hóa21

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 13,900

Thấp 52T500

KLBQ 52T575,879

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-1,000

P/E-0.80

F P/E0.21

BVPS8,729

P/B0.09

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LMH: ROS HSL LDG FLC KSH
Trending: VNM (59.937) - HPG (51.587) - MBB (42.156) - STB (40.834) - HSG (39.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Landmark Holding