CTCP Landmark Holding (UPCoM: LMH)

Landmark Holding JSC

600

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa15

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 16,200

Thấp 52T500

KLBQ 52T604,073

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-1,000

P/E-0.60

F P/E0.15

BVPS8,729

P/B0.07

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LMH: ROS HQC HHS HSL CLG
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Landmark Holding