CTCP Landmark Holding (UPCoM: LMH)

Landmark Holding JSC

2,300

(%)
25/01/2021 15:02

Mở cửa2,300

Cao nhất2,300

Thấp nhất2,300

KLGD

Vốn hóa58.95

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 2,700

Thấp 52T500

KLBQ 52T604,311

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-1,000

P/E-2.30

F P/E0.59

BVPS6,129

P/B0.37

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LMH: ROS FLC AVF DCS SBS
Trending: HPG (80.934) - ROS (75.804) - MBB (67.811) - SHB (62.975) - STB (59.190)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Landmark Holding
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.