CTCP Landmark Holding (HOSE: LMH)

Landmark Holding JSC

11,600

-800 (-6.45%)
10/12/2019 15:00

Mở cửa12,400

Cao nhất12,400

Thấp nhất11,550

KLGD10,160

Vốn hóa297

Dư mua

Dư bán1,910

Cao 52T 16,600

Thấp 52T9,100

KLBQ 52T295,228

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*838

P/E14.80

F P/E2.89

BVPS10,933

P/B1.06

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LMH: C4G VCB SHB TNA CTG
Trending: VNM (27.700) - HPG (24.430) - MSN (21.401) - FLC (19.274) - MWG (18.453)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Landmark Holding