CTCP Landmark Holding (UPCoM: LMH)

Landmark Holding JSC

700

(%)
06/07/2020 15:01

Mở cửa700

Cao nhất700

Thấp nhất700

KLGD

Vốn hóa18

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 16,600

Thấp 52T700

KLBQ 52T615,995

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-1,000

P/E-0.73

F P/E0.19

BVPS9,356

P/B0.07

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LMH: ROS MBG TNI PVX HQC
Trending: HPG (45.800) - VNM (38.235) - ITA (31.698) - FLC (29.635) - ROS (28.604)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Landmark Holding