CTCP Lilama 7 (HNX: LM7)

Lilama 7 Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

3,000

100 (+3.45%)
24/09/2020 15:00

Mở cửa3,000

Cao nhất3,000

Thấp nhất3,000

KLGD100

Vốn hóa15

Dư mua21,000

Dư bán4,900

Cao 52T 13,600

Thấp 52T2,400

KLBQ 52T1,166

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*41

P/E70.73

F P/E29

BVPS8,061

P/B0.37

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng LM7: BSR TDN V12 AST HHS
Trending: HPG (54.255) - VNM (45.816) - HSG (36.543) - MBB (36.009) - MWG (35.641)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Lilama 7

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+11.11%

+/- Qua 1 tháng+11.11%

+/- Qua 1 quý-6.25%

+/- Qua 1 năm-72.22%

+/- Niêm yết-67.63%

Cao nhất 52 tuần (02/01/2020)*13,600

Thấp nhất 52 tuần (13/08/2020)*2,400

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)4,298

KLGD/Ngày (1 tháng)3,474

KLGD/Ngày (1 quý)1,623

KLGD/Ngày (1 năm)1,166

Nhiều nhất 52 tuần (19/02/2020)*28,000

Ít nhất 52 tuần (16/07/2020)*20